Pendokong Barisan Nasional 
| UMNO | MIC | MCA | SAPP | Gerakan | Kenyataan mereka boleh di lihat hampir seetiap masa di akhbar tempatan.